Αυτοματισμοί WATTS

Αυτοματισμοί WATTS
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
- Οι θερμοστάτες της σειράς «BT» αναπτύχθηκαν για τον έλεγχο και τη διαχείριση όλων των ειδών των εγκαταστάσεων θέρμανσης.
- Οι ελεγκτές έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε οικιακούς χώρους, χώρους γραφείων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς πριν από τη λειτουργία για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της εγκατάστασης.
 
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της εργασίας αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος!
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και καλωδίωσης που σχετίζονται με το θερμοστάτη θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν είναι απενεργοποιημένος. Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται και να τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Φροντίστε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
- Οι θερμοστάτες δεν είναι αδιάβροχοι. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα ξηρό μέρος.

- Μην αλλάζετε τις συνδέσεις των αισθητήρων και τις συνδέσεις 230 V κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες! Εναλλαγή αυτών των συνδέσεων μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε ηλεκτροπληξία ή σε καταστροφή της συσκευής και των συνδεδεμένων αισθητήρων και άλλων συσκευών.

Ταξινόμηση Κατά:
Κωδικός Περιγραφή Χαρακτηριστικό  
013638

WATTS Ψηφιακός θερμοστάτης Ρ04542

Περισσότερα
 
 
 
 

Έλαβα ΓνώσηΤα cookies είναι σημαντικά για την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.. Τα cookies σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της. Επιπλέον σας προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή και να περιορίσει την πρόσβαση σας σε τμήματα της.